Page 2 - Formfin - M|belringen

Side
2
Vi er stolt over } ha laget kvalitetsm|bler
i over 60 }r, og mange, mange hjem er
m|blert med m|bler fra FormfinR. Fabrik-
ken er lokalisert p} nordvestlandet, n{r-
mere bestemt i Sykkylven kommune, like
ved ]lesund. Kvalitet, funksjon og
utf|relse er grunnleggende elementer i v}r
produksjon. Med andre ord: Solid NORSK
kvalitet tvers igjennom!
Fleksibilitet er et n|kkelord for FormfinR,
og du gis store muligheter til } p}virke ditt
eget m|bel. Du skal f|le friheten som det
er n}r du velger et m|bel fra Formfin, du
skal skape ditt eget m|bel.
Se ogs} v}rt store tekstilutvalg i butikken.
Industriutviklingen har gjort at FormfinR
lager sine m|bler p} en rasjonell og effek-
tiv m}te, og kun de beste r}varer blir be-
nyttet. NORSK kvalitet og design, sammen
med h|y komfort og n{rhet til markedet,
gj|r at vi i FormfinR har m|bler som passer
til akkurat deg.
Norske kval i tetsm|bler s iden 1946
Norske kvalitetsm|bler i mer enn 60 }r
V}re m|bler har et stort utvalg i moduler,
for } bygge akkurat ditt m|bel.
Stort utvalg av
hud og stoff
V}r erfaring sikrer deg et kvalitetsm|bel.
Norskprodusert kvalitet i alle ledd.
Alternative beinvalg og farger.
Alle v}r m|bler et testet og
kvalitetgodkjent for lang levetid.
Soft, fast eller mix ryggputekvalitet