Page 7 - Formfin - M|belringen

Stor eller liten plass for dr|mmem|belet?
V}rt store utvalg av moduler, har alltid
en l|sning som kan tilpasses plass og behov.
Basic
Side
7
ENKLE, MEN VIKTIGE
VEDLIKEHOLDSTIPS
Sofaer og stoler er de m|blene
som i st|rst grad blir brukt.
Smuss og st|v som blir
liggende i stoffet er med
p} } bryte ned tekstilfibrene.
Regelmessig st|vsuging med
myk b|rste hemmer
nedbrytingen, og hjelper deg
med } bevare levetiden p}
m|belet.
KOMBINERT
ARMBESKYTTELSE OG
OPPBEVARING
Praktisk og lettvint. Dette gir
m|blene lengre levetid og du
vet hvor du har fjernkontrollen.
Basic rund nakkepute skaper
en fantastisk sitteopplevelse,
med en ekstra st|tte for
rygg og nakkeregion.
Vi har store tilpasningsmuligheter p} v}re modeller, og du kan utforske dine muligheter p} v}r
nettside:
ormfin
.
no, eller kontakte v}r kundeservice p} telefon eller i butikk.
Rengj|ring
NB:
Husk
ALLTID
} teste
rengj|ringsmidler p} et
lite synlig omr}de f|rst,
da ung}r du at du er uheldig
p} et godt synlig omr}de.