Page 9 - Formfin - M|belringen

Stor eller liten plass for dr|mmem|belet?
V}rt store utvalg av moduler, har alltid en l|sning
som kan tilpasses plass og behov.
Basic
Side
9
VHWHU
VHWHU
VHWHU
VHWHU
VHWHU
9
LQNHO
?
6
LWWHPRGXO
?
6
LWWHPRGXO
???
+!?UH
???
9
HQVWUH
(
QGHDYVOXWQLQJ
+!?UH
(
QGHDYVOXWQLQJ
7
RWDOK!?GH 6LWWHK!?GH
7
RWDOK!?GH 6LWWHK!?GH
7
RWDOK!?GH 6LWWHK!?GH
9
HQVWUH
/
RQJFKDLU
+!? UHJXOHUEDU VWRO
6
WRU SDOO
/
LWHQ
SDOO
/
LWHQ
NXEHSDOO
9
DQJH
9
DQJH
9
DQJH
(
QGHSODWH
+!?UH
(
QGHSODWH
9
HQVWUH
5
XQG
1
DNNHSXWH
7
UHEHLQ
1
U
$OX EHLQ
1
U
%
$6,&
/
DQJ SDOO
VWRO XWHQ
YDQJ
VHWHU
/
RQJFKDLU
7
UHEHLQ
1
U
2
YDO
QDNNHSXWH
3
DOO
?
9
DQJH
VHWHU PHG
SXWHU
%
XH PRGXO
9
DQJH
Sett sammen modulene til den sofagruppen du |nsker. Bygg og utvid etter behov.