Page 15 - Byggmann - Garasjekolleksjon

Side 15
Illustrasjonsbilde, kan avvike fra leveransen.
Informasjon:
St|rste lengde
8,6
m
St|rste bredde
6,6
m
Bruksareal (BRA)
44,5
m
2
Bebygd areal (BYA)
58,0
m
2
Dobbel garasje med valmtak. Taket er trukket et stykke fremfor porten. D|r p} siden
av garasjen.
G755
Hovedplan