Page 7 - Byggmann - Garasjekolleksjon

Side 7
Illustrasjonsbilde, kan avvike fra leveransen.
Informasjon:
St|rste lengde
7,8
m
St|rste bredde
6,0
m
Bruksareal (BRA)
38,4
m
2
Bebygd areal (BYA)
48,2
m
2
Dobbelgarasje med pulttak.Overbygd biinngangsd|r og bodd|r.
G715
Hovedplan