Page 15 - Byggmann - Huskatalog

Side 15
Hvilken trapp skal du ha?
Husk at trappen er husets mest
synlige m|bel. Med Stryntrappa
kan du videref|re design-elementer
fra stue og kj|kken gjennom valg av
materialer i trinn og rekkverk, som
for eksempel eik og b|rstet st}l.
V{r ogs} oppmerksom p} at edle
tresorter er hardere enn furu og vil
gi bedre slitestyrke og holdbarhet i
trinnene. F|r du gj|r en investering
du skal leve s} lenge med, bes|k et
av v}re 7 trappestudioer eller sjekk
p}
Hagen trappestudioer: Stryn 57 87 35 00 - Oslo 22 54 58 00 - Trondheim 72 59 59 40 - Gj|vik 61 18 39 62 - Stavanger 51 80 11 20 - ]lesund 70 14 05 42 - Bergen 55 50 68 30
Bes|k et av v}re trappestudioer og f} ideer
Habitat moderna AS
Postboks 84, 6058 VALDER\Y ~ Telefon 70 18 10 30 ~ Telefax 70 18 10 31 ~
~
Skreddersydde skyved|rsl|sninger