Page 2 - Byggmann - Huskatalog

Velkommen
Byggmann er, gjennom sitt nettverk av forhandlere,
en av Norges ledende boligleverand|rer. Det }
bygge egen bolig er for mange det st|rste l|ftet vi
gj|r som privatpersoner. Derfor er det viktig } velge
en samarbeidspartner du har kjennskap til og lett
kan f} kontakt med n}r du |nsker. Boliger fra
Byggmann produseres og leveres av frittst}ende og
selvstendige lokale forhandlere. Forhandleren
kjenner de lokale forholdene og kan tilpasse
boligen og leveringen deretter. Det } kj|pe bolig
kan v{re krevende og by p} mange utfordringer.
M}lsetningen v}r er at det } kj|pe bolig skal bli en
positiv og lykkelig periode i livet.
Kontakt oss, vi hjelper deg } skape et.
...
hjem til dine dr|mmer.