Page 36 - Byggmann - Huskatalog

Side 36
Lidenskap for alle rom
FULL FLEX
L|sninger for alle rom
Full Flex betyr at du kan bruke v}re skapl|sninger
i alle rom. Dette gir hjemmet en helhetlig og har-
monisk stil - et interi|r i ro og balanse.
Selv om interi|rtrendene forandrer seg g}r en
gjennomf|rt og helhetlig stil aldri av moten. Finn
frem til den stilen du foretrekker og la oss hjelpe
deg med } innrede ditt dr|mmehjem!