Page 5 - Byggmann - Huskatalog

Side 5
Energimerking av boligene.
Alle husene i huskatalogen vil i en standard utf|relse med elektrisk
oppvarming og vedovn f} energimerke oransje C.
Dersom en velger en annen oppvarming, f. eks. varmepumpe, pelletsovn
eller solfanger, vil en kunne f} ett annet energimerke.
Vennligst ta kontakt med din lokale Byggmann forhandler for mer
informasjon om energimerking av boliger og hvilke muligheter du har for
} forbedre energimerket.
Lav andel
Oppvarmingskarakter
(
andel el og fossilt)
Energikarakter
Energieffektiv
H|y andel
Lite energieffektiv