Page 66 - Byggmann - Huskatalog

Side 66
Slik skal fremtiden bygges
Bygg hva du vil
.
Fundament
.
S}leforskaling
.
Ringmur
.
Grunnmur
.
Veggkonstruksjoner
.
Knasteplate
.
Standardprodukter
.
Drensplate
.
Fasadeisoleringssystem
.
Godkjent for
fiberarmert betong
.
Ferdigpusset fasade
BEWI Byggesystem.
N|kkelen til
40%
raskere byggetid.
Vi v}ger p}standen - BEWI Byggesystem er fremtidens
byggesystem. Systemet er milj|vennlig, energi besparende og
sv{rt fleksibelt - og kan benyttes til fundament, grunnmur og
vegger i s} vel bolighus som industrilokaler og landbruksbygg.
Du sparer tid og penger
For et standard bolighus med grunnflate p}
100
m
2
,
betyr det at to til tre mann kan sette
opp hele forskalingen for en etasje p} bare to
dager - det betyr inntil 40% kortere byggetid.
At det kan bety atskillig lavere kostnader p}
dine byggeprosjekter, er lett } tenke seg.
BEWI Byggesystem best}r av lette elementer i
EPS som settes sammen ved hjelp av plastbroer.
Resultatet er et unikt isolerende forskalings-
system som bygges etter "Lego-prinsippet".
Les mer p}
BEWI Produkter AS
. 72 44 88 88 .
N}r du velger hus, velger du ogs} innemilj|
Balansert ventilasjon
De fleste bygger nytt hus kun en gang i livet. Ren luft er god omsorg,
og har stor betydning for familiens helse og trivsel. Installerer du
et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning fra Flexit, sikrer du
tilf|rsel av ny, frisk, oppvarmet luft gjennom hele }ret.
I tillegg gjenvinnes ca 80% av varmen i luften innend|rs,
og du sparer oppvarmingskostnader.
Flexit sentralst|vsuger
Med en Flexit sentralst|vsuger suges alt st|vet opp,
og det skadelige finst|vet bl}ses ut av huset!