Page 71 - Byggmann - Huskatalog

Side 71
Arbor INTErI\r:
FErdIg vEgg og TAK
-
ENKElT og ElEgANT
Se v}re nyheter p}
D|rene er de mest synlige
m|blene du har. Husk }
m|blere med Dooria
R
.
T|rre og sunne hus!
60
x43 profil:Layout 1 05-11-10 11:18
Industriveien 61, 7080 Heimdal,
Alle bilder i denne katalogen er ment som illustrasjonsbilder, og kan avvike fra leveransen. Tegninger, plan og perspektiv er ikke i m}lestokk, og kan
avvike fra faktisk st|rrelseforhold. Vi tar forbehold om trykkfeil/skrivefeil.
M}lene som er oppgitt: BYA = bebygget areal etter NS3940:2007 og BYA = bygningens areal etter NS3940:2007 ( "m}lbare }pne overbygde areal
utvendig" er ikke med)