Page 11 - Byggmann - Hyttekolleksjon

Side 11
Illustrasjonsbilde, kan avvike fra leveransen.
Informasjon:
St|rste lengde
19,2
m
St|rste bredde
10,4
m
Bruksareal (BRA)
159,0
m
2
Bebygd areal (BYA)
145,6
m
2
Dette er en stor og s{regen familiehytte med "oppstugu" som gir plass til flere
soverom. God plass p} kj|kken i tillegg til stor spiseplass og stue. Dette er den perfekte
hytte med mye plass.
Bl}felden 207
Hovedplan
Loftsplan