Page 5 - Byggmann - Hyttekolleksjon

Side 5
Hovedplan
Loftsplan
Illustrasjonsbilde, kan avvike fra leveransen.
Informasjon:
St|rste lengde
12,6
m
St|rste bredde
9,8
m
Bruksareal (BRA)
86,5
m
2
Bebygd areal (BYA)
112,6
m
2
M|nt himling og store vindusflater gir lys og romf|lelse p} kj|kken og stue. 3 soverom
og hems gj|r dette til en funksjonell familiehytte. Hytten har 2 overbygde og skjermede
uteplasser.
Skogli 201