Page 24 - CANCAM - Share - no 01.12

Å være frisør er gøy, sosialt
og skapende. Ønsker du å
ha en jobb der ingen dag
er lik og du ser resultater av
egen innsats umiddelbart?
Som frisør har du mulighet
til å jobbe med mennesker,
og hjelpe andre med å få
frem det beste i seg selv.
Etter bare 5 1/2 måned på
Cancam skolen kan du
begynne å jobbe som
lønnet lærling.
Se
cancamskolen.no
for søknadsskjema og
informasjon.
Studiestart: 09.01.2013
DRØMMER
DU OM Å BLI
FRISØR
?
Cancam Skolen AS, Kirkegata 15, 6004 Ålesund,
Tlf: 951 70 784 / 977 26 077
følg Oss på
Facebook
facebook.com/frisorskole
FOTO: Variations