Page 12 - Regionavisa

12
Onsdag 11. juli 2012
Regionavisa
BL]HUSET - Ulsteinvik Tlf: 70 01 32 60
922 41 510
10-19
Laurdag:
10-16
Lait Corporel
Bodylotion
400
ml
(
verdi 398,-)
NO 169,-
Baume Corps
Bodylotion
400
ml
(
verdi 478,-)
NO 199,-
Bakketunet p} Bj|rke
kan presentere eit rikt og
variert kulturprogram n}r
tunet sesongopnar s|n-
dag 15. juli.
Tunet har utsett opninga av sin
tredje sesong p} grunn av den
stengde vegen mellom Volda og
Bj|rke. Difor vert sesongen i }r
kortare, men like fullt vert det
m}nader med eit innhaldsrikt kul-
turprogram i landlege kulissar.
Ny kunsthistorie vert skapt n}r
fotograf Marthe Aune Eriksen (37)
opnar sesongens f|rste hovudut-
stilling. Ho er den f|rste i rek-
kja av kunstnarar som er tildelt
Hj|rundfjordstipendet. Stipendet
er eit nyleg etablert kunstnar-
stipend der \rsta kommune og
Galleri Bj|rk er bidragsytarar.
Eriksen, som tidlegare i }r hadde
eit lengre opphald i kunstnarbu-
staden p} Bakketunet, vil vise
fotografiske uttrykk med impulsar
henta fr} bygd og by. Eriksen er for
tida busett i Malmo i Sverige, der
ho har sitt virke som kunstnar.
I byrjinga av august er det klart
for ei ny hovudutstilling med m}le-
ri og grafikk av biletkunstnaren Tor
Arne Moen fr} Notodden. Moen er
dessutan forfattar. Han har vore
innom mange ulike konsept og eit
stort utval figurative former for
m}leri, mellom anna akt, portrett,
stilleben, interi|r, motork|yrety,
landskap og dyremotiv. Han er
og kjend for illustrasjonane i ein
serie Hamsun-b|ker. Denne serien
er kj|pt inn av Tran|y Galleri p}
Hamar|y i Nordland.
F|rre
sesong
innf|rte
Bakketunet omgrepet kammersut-
stillar. Ogs} i }r vil dei bes|kjande
finne handverksprodukt med ulike
tiln{rmingar. Blant anna vil klede-
signar Kristin Elise Halkjelsvik fr}
Fredrikstad, opphavleg fr} Volda,
vise mote laga fr} tekstilar med
nostalgisk karakter.
Fr} Volda kjem og Ingeborg
R|rvik Lejon, som vil syne farge-
rik keramikk. Vi kan ogs} avsl|re
at kammerset f}r bes|k av Noreg
sin einaste vevmeister, Bj|rg
Hustad fr} Bud.
Laurdag 18. august vert det
halde kurs i pilfletting med Klara
Pil fr} Bryne.
Eitt av h|gdepunkta i sommar
er eit bes|k fr} Geitmyra mat-
kultursenter for born i Oslo. Idun
Bjerkvik, prosjektleiar i Geitmyra,
skal halde foredrag om Geitmyra
og filosofien bak det popul{re til-
bodet. Siktem}let deira er } skape
glede hos born ved } lage og ete
god mat, og vise dei kvar maten
kjem fr}. P} menyen denne dagen
er det sj|lvsagt kortreist mat!
Det er alts} klart for ein ny og
hektisk sommarsesong i kultur-
bygda Bj|rke og Sunnm|re sitt
eldste gardstun som ligg inst i
vakre Hj|rundfjorden.
Tid: opnar 15. juli
Stad: Bj|rke
Variert kulturprogram i Bakketunet
Biletkunstnaren Tor Arne Moen fr}
Notodden
Fotograf Marthe Aune Eriksen opnar sesongens f|rste utstilling i Bakketunet
p} Bj|rke. Ho vil vise fotografiske uttrykk fr} bygd og by,
Ingrid Riddervold i Bakketunet
Kordirigent Nina Vedeld Telseth
skal starte eit internasjonalt pro-
sjektkor til hausten. \vingsstad vert
p} M|re Folkeh|gskule i \rsta.
Tanken bak er } integrere inn-
vandrarar gjennom koret, og at
nordmenn kan bli kjende med dei.
Telseth er ute etter menn og kvin-
ner fr} 15 }r og oppover, og einaste
opptakskravet er at ein er glad i
song og musikk. Musikken kjem
til } vere fr} fleire verdsdelar, og
dirigenten har planar om b}de dans,
trommer og roping i tillegg til kor-
song.
Etter planen skal koret opp-
tre ved juletider og ogs} p}
<
Landsfestivalen for kor> i ]lesund
til neste }r.
Tid: hausten 2012
Stad: M|re Folkeh|gskule,
\rsta
Internasjonalt kor i \rsta
Vamp kjem med ny CD m}ndag 22. oktober. Innspelinga er godt i
gong, med dr|ye to veker p} F{r|yane i mars, og to nye veker i Etne
i mai. Onsdag 28. november kjem dei igjen til Ulsteinvik.
Vamp er framleis melodiske og har si store instrumentbreidde som
kjenneteikn. Espen Lind er med som produsent p} den nye plata.
Vamp er inne p} eit spor med mange vokalklangar og duettar, noko
som er den raude tr}den i plata.
Vamp har med seg Torstein Lofthus p} trommer, og i tillegg bidreg
praktfulle Eiv|r Palsdottir igjen p} vokal.
Tid: 28. november
Stad: Sj|borg, Ulsteinvik
Konsert med Vamp
Vamp saman med
Eiv|r Palsdottir