Page 15 - Regionavisa

Regionavisa
Onsdag 11. juli 2012
15
Madelene Berg fr} Eid er solist n}r musikarar fr} heile landet samlast
p} Nordfjordeid for 34. gong til Vestlandsk sommarsymfoni. Kurset
vert halde p} Fjordane folkeh|gskule fr} 4. til 11. august. Det heile
vert avslutta med symfonikonsert i Operahuset Nordfjord. Dirigent er
Per Kristian Skalstad.
Tid: 11. august
Stad: Operahuset Nordfjord
Vestlandsk Sommarsymfoni
Madelene Berg
Kunstnaren Siv Helen Johnson T|denes skal ha utstilling p}
Skredestranda, ]rvika den 28. og 29. juli. Utstillinga heiter
da..> og er ei blanding av m}leri, vesker, hjarte og skulpturar.
Hovudfokuset d|ande eller d|de bamsar. Det er gratis inngong p}
utstillinga, og det vil bli skilt av til to avdelingar, d} den eine ikkje er
s} barnevennleg.
Alt kan kj|past og det vil ogs} verte sal av kaffe, saft og cupcakes.
Tid: 28.-29. juli
Stad: ]rvika, Skredestranda
<
Bamse da..>
Tlf. 70 01 34 34
Sj|gt. 3 - Ulsteinvik
Kvar laurdag
f.o.m. 7. juli t.o.m. 4. august
held vi stengt
God sommar til alle v}re kundar!
DR\MMER
du
om } bli
FRIS\R?
S|k Cancam-skolen i dag!
Oppstart 8.aug. 2012.
Etter bare 5 1/2 m}ned med fris|rskole, kan
du begynne } jobbe som l{rling.
Se cancamskolen.no for s|knadsskjema og
mer informasjon. Ved sp|rsm}l, ikke n|l
med } ta kontakt.
Nysgjerrig? F|lg oss p}: /frisorskole
Cancam skolen as, Kirkegata 15, 6004 ]lesund
Tlf: 951 70 784 /977 26 077
Eiendomsservice
Kantine
Renhold
West Facility Management AS
Tlf 70 10 04 66
Gj|r lunsjen til
en sosial arena
Ring oss for tilbud!
Saudehornet rett opp blir
som vanleg arrangert f|r-
ste laurdagen i august.
Det betyr at datoen i }r blir laurdag
4.
august. L|pet feirar i }r 10 }r.
L|pet for yngre deltakarar i fjor
vart ein stor suksess, og vil bli
arrangert ogs} i 2012. L|pet for
ungar f|dd i 2002 eller seinare g}r
fr} hamna til flaggstanga i Sk}la,
der dei f}r ein eigen medalje. Dei
er ogs} med i trekning av uttreks-
premiane p} lik linje med andre
deltakarar.
Saudehornet er eit fantastisk
utsiktsfjell. Fr} utsikta mot aust
og s|r ser du hundretals tindar og
toppar, og mot vest mange hol-
mar og |yer like til Norskehavet.
Arrang|rane inviterer til langhelg
i \rsta, til Saudehornet rett opp,
Sm}b}ttreff og salsmesse (3.-5.
august) p} \rstas st|rste m|te-
plass; \rsta Sm}b}thamn.
\rsta Sm}b}thamn vart i 2002
k}ra til ei av dei beste sm}b}tham-
nene i landet. Vidare vert det sals-
messe med mange spennande pro-
dukt. Om kvelden vert det stordans
til flott musikk langt ut i sommar-
natta. Motbakkel|pet Saudehornet
rett opp avsluttar naturfestivalen
som det st|rste og mest spennande
arrangementet for heile veka.
Arrang|rar er \rsta Idrettslag,
friidrett- og langrennsgruppa,
\rsta Sm}b}tlag, \rsta R|de Kors
og \rsta Reiselivslag.
Tid: 4. august
Stad: \rsta
Saudehornet
rett opp
-
fr} tareblad til tinderad
\rsta sett fr} Saudehornet
18.
august er det klart
for i Loen.
P} 1848 meter over havet er ein
p} toppen av Sk}la i Loen. I alle
}r har dette vore eit popul{rt fjell-
m}l, og mange har sprunge opp
bakkane for } sl} rekordane som
g}r p} folkemunne. Sk}la er rekna
som Norges h|gaste fjelltopp som
har foten i sj|en.
Tid: 18. august
Stad: Loen, Stryn
Sk}la Opp