Page 26 - Regionavisa

26
Onsdag 11. juli 2012
Regionavisa
N}r OL-flammen
vert tent i London
27.
juli, er Per-Magne
Lillenes fr} Tj|rv}g ein av
dei 8.000 som har sprunge
og bore flammen fram i ein
gigantisk fakkelstafett gjen-
nom Storbritannia.
-
Eg vil aldri gl|yme dette,
seier ein stolt og r|rt Per
Magne Lillenes (52).
Eldsjela Per Magne Lillenes fr} Tj|rv}g
hadde ikkje ein gong tenkt tanken, men dot-
tera Charlotte meinte han fortente det, og
meldte han p}. Argumentet for at akkurat
faren skulle f} springe ei av etappene p}
300
meter, var enkel: Sidan oppstarten av
Tj|rv}g IL i 1974, har Per-Magne vore pri-
mus motor i ulike roller, som spelar, trenar,
lagleiar eller leiar av idrettslaget.
Behandla som VIP
-
Vi blei behandla som VIP-personar, fortel
Per-Magne som reiste til England saman
med kona Bente og dottera Charlotte og
systera Gry Elisabeth Lillenes Campdon
og hennar familie p} fire. Mannen hennar,
Steven, er fr} London og svorenArsenal-fan.
Etter tre dagar som offisiell gjest, var han der
3-4
dagar som turist, blant anna for } oppleve
Old Trafford fr} innsida og } sj} Stonehenge
like nord for Bournemouth og Southampton.
D} dei landa p} flyplassen i Leeds s|ndag
22.
juli, vart dei tekne imot som kjendisar og
behandla deretter.
-
Blant anna disponerte vi eigen bil med
sj}f|r under opphaldet. Venlegheita, hum|-
ret og servicen b}de fr} sj}f|ren Ken og
alle andre som sto for logistikken, var over-
veldande. Og oppm|tet av publikum langs
ruta vi sprang, var imponerande, fortel Per-
Magne.
Kvalifiserte seg
Det var i august i fjor at han fekk ein f|re-
spurnad der han m}tte godta nominering til
} springe fakkelstafetten.
-
D} visste eg lite om det, og var litt skep-
tisk fordi eg ikkje likar } fly. Men for ikkje }
skuffe Charlotte aksepterte eg nomineringa.
Dei m}tte gjennom to runder til, f|r Per
Magne fikk beskjed om at han var p} laget,
som ein av fem nordmenn!
-
Det var i januar, og eg var spenna klar,
seier han. Og litt seinare fekk han beskjed
om at han skulle lspringe ei av etappene i
den vesle landsbyen Wakefield, like s|r for
Leeds.
-
Vi bestemte oss for } reise, kona,
Charlotte, og systera mi Gry Elisabeth
Lillenes Campdon og familien hennar p}
fire.
Veldig stort
-
Eg var ikkje klar over at arrangementet var
s} stort, og var spent og usikker p} f|rehand.
Opplevinga var veldig, veldig bra. Alle rundt
oss var veldig hyggelege og positive, proffe
og dyktige - alle som vi var i kontakt med.
Og logistikken var fantastisk.
-
Folket i gatene var fantastisk positive, og
dei andre vi m|tte som kvar skulle springe
ei etappe - kom fr} ulike stadar og med ulik
bakgrunn. Det var ogs} ei oppleving i seg
sj|lv, fortel Lillenes.
Det var litt uvant for Per-Magne } oppleve
at engelskmenn i alle aldrar ville bli fotogra-
fert saman med ein eller fleire av dei som
sprang fakkelstafetten.
-
Det var berre } smile og sj} i kamera,
smiler Per-Magne som fekk rask oppl{ring
om korleis ein opptrer ovanfor "fans".
Logistikken hugsar ogs} Per-Magne som
fantastisk.
-
Den dagen vi sprang blei vi k|yrt ut i
buss og sleppt av p} staden vi skulle veksle.
S} k|yrde bussen vidare med resten av
l|parane. Framfor den som sprang k|yrde
foto- og filmbussen, med leigebil, slik at
kvart einaste steg blei dokumentert og filma,
seier Per-Magne.
D} dei var ferdig med si etappe, blei dei
plukka opp av eigne bussar langs ruta.
-
Imponerande, fortel eldsjela fr} Tj|rv}g.
8.000
etappar
Fr} fakkelstafetten starta 18. mai, og fram
til 27. juli, n}r London-OL startar, har 8.000
personer sprunge fakkelstafetten. Fakkelen
er perforert med 8.000 hol, som symbolise-
rar kvar av dei 8.000 som spring.
Fakkelen har eigen gassbehaldar og bren-
nar, og alle som sprang fekk drakta og fak-
kelen dei sprang med.
-
Det einaste vi ikkje fekk var gassbe-
haldaren og brennaren. Men fakkelen f}r
{resplassen som eit minne for livet, seier
Lillenes.
-
Kva gjer du under OL?
-
D} er det full fart p} Norway Cup (NC).
Vi reiser til Oslo dagen etter OL-opninga.
Eg er hovudtrenar for juniorlaget til Tj|rv}g,
og vi reiser med full Tj|rv}g-buss med
n{rmare 45 personar - og med same sj}f|r
som i 1988, Rolf Arne Ramstad. I }r deltek
Tj|rv}g med eitt juniorlag og eitt lag i 7-ar
for jentelag (16).
Etter endt Norway Cup blir det } finne
TV-stolen heime for } f|lgje OL p} TV.
-
Eg har ei veke ferie igjen n}r eg er fer-
dig med NC. Den g}r nok for det meste til
TV-OL, seier Per-Magne Lillenes.
TEKST: HUGOANTONSEN
FOTO: PRIVAT
i fyr og
flamme
Per-Magne
>>>
g.
Reklamemateriell fr} Coca Cola der kvar
enkelt av l|parane hadde sitt eige flagg med
namnet sitt p}.
Per Magne Lillenes f}r overf|rt flammen til sin fakkel ("The Kiss"), og er klar til } springe si etappe p} 300 meter gjennomWakefield.
Publikum ville bli fotografert
saman med OL-kjendisane.
Foto-bussen framfor l|parane dokumenterer kvar
einaste meter av fakkel-stafetten.
Bussen som transporterte l|parane til etappene.
Per Magne saman med sin privatsj}f|r, Ken. Alle fem fr}
Norge fekk tildelt eigen bil med sj}f|r.
Dei fem fr} Norge som
sprang. Per Magne Lillenes
bak til venstre.Vidare Karen
H|ystad fr} Lillehammer,
Roy Olav Moldstad fr}
Brumunddal, Anne Karen
Olsen fr} Mer}ker og
Vegard Killingland fr}
Sandnes/Oslo.
Far og dotter, Per-Magne
og Charlotte Lillenes.
P} Old Trafford.
Per Magne vert gratulert av kona Bente etter
endt etappe.