Page 34 - Regionavisa

34
Onsdag 11. juli 2012
Regionavisa
Frank-Levi Kvalsund(47)
vert ny HR-direkt|r i
Havyard Group AS.
Kvalsund, som tiltrer stillinga
1.
november, vil ta over som
HR-direkt|r etter Bente Nesse som
byrjar som r}dmann i Hyllestad
kommune i Sogn. Nesse har hatt
diverse leiarstillingar i Havyard
sidan 2004, mellom anna som
verftsdirekt|r i Havyard Ship
Technology AS i Leirvik.
Frank-Levi Kvalsund kjem
fr} stillinga som fagsjef i
Nordvestforum i ]lesund der leiar-
utvikling har vore i fokus. 47-}rin-
gen er fr} Her|y, men flytta fr}
kommunen som 22-}ring. I 2009
flytta han tilbake etter mellom anna
12
}r i Oslo. Der har han arbeidd
som assisterande personaldirekt|r
ved Elkem og som HR-direkt|r for
den norske avdelinga hj} verdas
st|rste aliminiumsbedrift, Alcoa.
Kvalsund har grunnutdanning
innan |konomi p} BI samt vidare-
utdanning innan pedagogikk, orga-
nisasjon og leiing.
-
Det vart eit veldig kort opphald
i Nordvestforum der eg trivdes
veldig godt, men d} eg fekk til-
bod om denne jobben s} var det
berre ei utfordring eg m}tte ta.
Eg har vorte kjend med Havyard
Group og den maritime n{ringa
p} Sunnm|re gjennom jobben i
Nordvestforum, og det er b}de
ei spennande n{ring og ei spen-
nande verksemd. Ser fram til }
jobbe enda meir operativt og skape
gode resultat gjennom rolla mi som
HR-direkt|r. Dessutan er det kjekt
} f} jobb i heimkommuna mi ogs},
sier Frank-Levi Kvalsund.
Administrerandre direkt|r i
Havyard Group AS, Geir Johan
Bakke, er sv{rt n|gd med at kon-
sernet greidd } sikre seg 47-}rin-
gen.
-
Vi er veldig tilfreds med } f}
Frank-Levi med p} laget i Havyard.
Han har ein solid bakgrunn, og vi
har tillit til at han vert ein viktig
mann for oss i }ra som kjem, seier
Bakke.
Ny HR-direkt|r i Havyard
TILBAKE I HER\Y:
-
Det er tre }r sidan eg flytta tilbake til Her|y,og det er kjekt at eg no ogs} f}r Her|y som
arbeidsplass, seier den nye HR-direkt|ren i Havyard Group AS, Frank-Levi Kvalsund, som vil ha base p} hovedkontoret
p} Mj|lstadneset. FOTO: PER-JAN BREKKE
I november startar Norwegian opp med rutefly fr} ]lesund luft-
havn, Vigra til Las Palmas p} Gran Canaria. Det vil verte avgangar
til Las Palmas kvar torsdag fr} 1. november til over p}ske.
Med denne ruta til Las Palmas, er Vigra oppe i 5 internasjo-
nale ruteflydestinasjonar. Det er allereie ruter til K|benhavn, Riga,
London og Alicante. I tillegg er det ein stor charteraktivitet fr}
Vigra, med inntil 10 avgangar per veke i h|gsesongen.
Sist vinter var det 2 charteravgangar per uke til Gran Canaria fr}
Vigra. Med eit rutefly i tillegg til charteravgangane, vil det bli ei
betydeleg auke i kapasiteten til Gran Canaria denne vinteren. Det
betyr at det blir moglegheit for fleire til } nyte sol og varme medan
det er vinter heime. Rutefly er spesielt gunstig for dei som har eigne
leiligheiter p} Gran Canaria, eller for dei som |nskjer } sette saman
ferien sin sj|lv.
Desse blide damene finn du bak disken p} Nilsbuda i sommar. Fr} venstre: Haldis
Fisk} Mo, Anna Dorthea Moan,Tonje Rem, Elisabeth ]rseth Dimmen, Kari Stokke og
Dina Kol}s.
Turist: Jan Reise fr} Berlin var
storforn|gd med Kvikk Lunsj
-
hua han fekk spesiallaga.
Ny rute fr} Vigra
Handverks- og kunstutsalet
Nilsbuda som ligg i S{b|
sentrum fristar med unike
produkt laga av lokale hand-
verkarar og kunstnarar i
sommar.
Salsutstillinga byr p} mellom anna
m}leri, strikka lestar, heimelaga s}pe,
keramikk og glaskunst. Alt laga av
lokale handverkarar og kunstnarar.
Heile 48 leverand|rar av kunst og
handverk er representert denne som-
maren.
Damene p} Nilsbuda steikjer og
gode sveler som kan nytast utanfor
butikken. Der har dei plassert kafe-
bord med parasollar som vernar mot
sol og regn. Og utsikta vender rett mot
majestetiske Slogen p} den andre sida
av fjorden.
Nilsbuda har ope alle dagar i juli. I
august held dei ope i helgane.
Lokal kunst p} Nilsbuda
Den liknar ein scooter,
men er ein bil p} tre
hjul, og du kan f} den
b}de som bensindriven
og som hybrid. Og du
m} ha f|rarkort klasse
B (bil) for } k|yre den.
Hatl|y Maritime i Ulsteinvik
har teke inn Piaggio sin MP3
Hybrid i butikken, og trur det
kan vere eit spennande suple-
ment til dei som |nskjer seg eit
alternativt framkomstmiddel.
Felles for dei ulike modellane
er at den har eit forhjulsopp-
heng bygd som eit parallello-
gram fr} eige patent. Dette gjer
at du kan k|yre den som ein
to-hjuling i svingar. Alle model-
lane har automatgir. I tillegg til
to besindrivne modellar p} 300
og 400 kbm med h|vesvis 22,5
og 33 hk, kan du f} den i ei
hybridutg}ve.
Produsenten seier sj|lv at dette
er verdas f|rste og einaste
scooter med hybrid-teknologi,
litiumionbatteri med lang leve-
tid og opplading via straumnet-
tet. Dei meiner den skal kunne
k|yre 60 km p} ein liter bensin,
og har ei rekkevidde p} opptil
20
km ved rein el-drift.
Hybrid p} tre hjul
Scooter p} tre hjul som krev bil-sertifikat. Scooteren har hybrid-
teknologi og ladbart litiumione-batteri.