Page 38 - Regionavisa

38
Onsdag 11. juli 2012
Regionavisa
stilling ledig
NAV-tall uke 28
M|re og Romsdal
2 454
Registrerte
arbeidsledige
1 358
Tilgang stillinger
5,7 %
Sykefrav{r
(
legemeldt)
14 645
Personer med
uf|repensjon
Sogn og Fjordane
865
Registrerte
arbeidsledige
539
Tilgang stillinger
5,2 %
Sykefrav{r
(
legemeldt)
5 378
Personer med
uf|repensjon
Hele landet
64 196
Registrerte
arbeidsledige
20 665
Tilgang stillinger
5,7 %
Sykefrav{r
(
legemeldt)
167 210
Mottakere av
arbeidsavklaringspenger
311 166
Personer med
uf|repensjon
Koparnes Byggservice
Tj|rv}g - Tlf 987 63 396
E-post:
SNEKKER LEDIG!
Skifting av bordkledning, vinduer, d|rer,
flislegging, bad og kj|kken.
Restaurering, maling ute og inne.
BUTIKKLEDER OG
DELTIDSANSATT
Princessgruppen er en av Norges ledende kjede innen interi|r/tekstil med
RYHU
XWVDOJVVWHGHU 9L HU L VWHUN YHNVW RJ YLO HWDEOHUH AHUH Q?H XWVDOJVVWHGHU L
WLGHQ IUHPRYHU 3ULQFHVVJUXSSHQ HU HQ G?QDPLVN NMHGH VRP KDU VRP PnO n Y UH
den beste innen sin bransje.
ARBEIDSOPPGAVER
Salg og service, varemottak og vareplassering
\NSKEDE EGENSKAPER
Du er interessert i interi|r, farger og tekstiler
og har lyst til } jobbe i butikk.
Initiativrik, engasjert, m}lrettet og strukturert.
Et brennende |nske om } lykkes innen salg.
Im|tekommende og serviceinnstilt med evne
WLO n KMHOSH NXQGHQ RJ AQQH GHUHV EHKRY
Du er over 18 }r.
For mer informasjon kontakt
Jarle Hommedal Mob 915 12 340
S|knaden sendes til Princessgruppen AS,
att Jarle Hommedal
Kjeppestadveien 40, 1400 Ski
Princess p} Bl}huset Kj|pesenter Ulsteinvik
s|ker
S|knadsfrist snarest.
Utanfor allfarveg - heldigvis!
Hjelpepleiar/
helsefagarbeidar
100 %
stilling
-
ledig fr} 03.09.12
80 %
stilling
-
ledig fr} 03.09.12.
Arb.stad f.t. Sandetun
Fullstendig utlysing - sj}
S|knad vedlagt rett-
kjende kopiar av vitne-
m}l og attestar vert }
senda Sande kommune,
6084
Larsnes
innan 31.07.12
ULSTEIN
er ein internasjonalt anerkjent
leverand|r av skipsdesign, skipsbygging og
systeml|ysingar for skip. I snart 100 }r har vi
utvikla framtidsretta produkt og tenester for
det maritime milj|et, og v}r visjon er } skape
morgondagens l|ysingar for berekraftige
marine operasjonar. ULSTEIN har om lag 800
tilsette i sju land, og hovudkontoret ligg i
Ulsteinvik p} Sunnm|re.
Ulstein Design & Solutions
tilbyr ei
rekke ulike skipsdesign, utstyrspakkar
og engineeringtenester for offshore
spesialfart|y. Selskapet er ein del av
forretningsomr}det Design & Solutions,
som tilbyr design og l|ysingar for
offshore support- og heavy
offshorefart|y til den
internasjonale maritime
marknaden.
ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS AS S\KER:
HEAD OF HYDRODYNAMICS
SENIOR DESIGNER / DESIGNER HYDRODYNAMICS
Avdelinga for hydrodynamikk assisterer i heile prosessen fr} ide til levering av skip.
Designarane gir profesjonell rettleiing, evaluerer operasjonar, foresl}r endringar
og gjennomf|rer verifikasjonar av skipsprosjekt.
Hovudoppg}vene vil vere konseptdesign, utvikling og verifikasjon av skrog med
propeller- og thrusterkonfigurasjonar for kunde. Som designer vil du ogs} vere
med p} } utvikle framtidige skipskonsept for ULSTEIN.
Kontaktpersonar
:
Frode Sollid, Design Manager
950 01 161
\yvind G Kamsv}g, Cheif Designer
911 90 516
S\KNADSFRIST: 5. AUGUST 2012
For meir informasjon og for } s|ke:
Egset Ventilasjon AS leverar profesjonelle ventilasjons-
l|ysingar til n{ringsverksemnd, offentlege institusjonar
og private hushald. Produkt og tenester er mellom anna:
ventilasjonsanlegg, varmepumper, betongsaging, kjerne-
boring, avfukting, sentralst|vsugarar, avtrekksvifter, kj|k-
kenhetter, kj|lerom/kj|lehj|rne, samt service/reparasjon
og tilbeh|r til levert utstyr.
VENTILASJONS-
MONT\R
P} grunn av aukande oppdragsmengde
s|kjer vi ventilasjonsmont|r
Arbeidsoppg}ver:
Montering av kanalar og ventilar og tilh|yrande
oppg}ver
Dine kvalifikasjonar:
-
du har erfaring som ventilasjonsmont|r,
oppl{ring vil bli gitt
-
du kan lese tekniske teikningar
-
du er skandinavisk talande
-
du har f|rarkort for bil
Dine eigenskapar:
-
du er fagleg dyktig
-
du er sj|lvstendig og effektiv
-
du er n|yaktig og utf|rer ein kvalitetsmessig
god jobb
-
du er pliktoppfyllande og ansvarsfull
-
du yter god kundeservice og er omgjengeleg
Om dette stemmer for deg s} er du rette
personen til } s|ke jobb hos oss.
Meir informasjon om stillinga og Egset
Ventilasjon AS finn du p}
Frist for s|knad: Snarast og innan 30. aug. 2012
Egset Ventilasjon AS
Furene Industriomr}de - 6100 Volda - Tlf. 70 05 30 48
e-post:
- web: