Page 45 - Regionavisa

Regionavisa
Onsdag 11. juli 2012
45
Drikk
Vrang
Bue
Til
M}ne-
fase
Frem-
deles
Pron.
Skille-
vegg
i b}t
Sjokk-
ert
Sports-
ut|ver
Dal-
side
Skips-
utstyr
Mas
Lavine
Bort
Retn.
fork.
Vill
Art-
ikkel
Dyr
P}le
Vel-
pleid
Ad-
verb
Uten
en
tr}d
Forbi
Sagn-
konge
Feie
Krible
Rebus
Ikke
for-
likt
Vise
glede
Sta
Dyr
Spill
Gresk
bok-
stav
Pro-
nomen
Romme
Over-
fall
Midt i
Hvile
Lett
regn
\stlig
Form}
Gud-
inne
For-
bilde
Konj.
Masse
Ujevn
Hinne
Hage
T{re
Be-
klemt
Skur
For-
fatter
Ytre
Dyr
F|r
Tosk
Tone
Evne-
l|s
Repri-
mande
Stat
Stor
plage
Snor
Levere
Sleiv
M}le
God
H|y-
vann
Stat
Grep
Pron.
Tall-
ord
Tall
By
Dyr
Farge
Leve
Tett
koks
Pron.
En
vogue
Den
gang
Fisk
Pamp
Jotun
Bra
Org.
fork.
Lukt
Gjen-
lyd
Fl|yte
Full-
makt
P.navn
Pines
Gang
Skjeb-
ne
Sinne
Venne-
lag
Steril-
itet
Malm
Gener-
asjon
Prydsak
Fyrste
Tone
Lokke-
mat
Vel
F|le
Mono-
log
Snakk
Innsj|
Kald
Fra
Red-
sel
Red-
skap
Sint
Fyrste
Utrop
Kjem.
tegn
Hellig
Kata-
strofe
Fjell
Ferm
Mor-
ene
Siden
Gud
R|ys
Fisk
Ade-
kvat
M}ned
Embal-
lasje
Rolig
Smerte
Vekk
Pass
Kort
Hj|rne
Gr|nn-
sak
Fylle
P.navn
100
kvm
Kje-
misk
tegn
Muse
P.navn
Kav
Fisk
Rar
Unng}
Gjen-
f|delse
Plagg
Lik
Om-
r}de
Grus
Rett
Trygg
Lure
Vent-
ing
Pine
Utrop
Hull
Sanger
H}lke
Bli
var
Hakk
i h{l
Synge
Skj|t
Lang
tid
Myk
P.navn
Sv{r
Nekt-
else
Linje
Rygg
Moral-
l{re
Yte
Dabbe
av
Le
Slutt-
ord
Tr}kk
Delta
Nyn.
pron.
Sams
Pine
V}ge
Drysse
Edel
Slag
Avind
Tiara
Via
Kort
sang
Hand-
ling
Gud
Tone
Tall
Fins
Tall
Duft
Pron.
Sterkt
angrep
Hos
Gresk
bok-
stav
En
fra
nord
Leg-
ems-
del
Ned-
b|r-
fattig
Nota
bene
Stak-
kar
Brun-
stig
Sang
P}
nytt
Belegg
M}l
fork.
Farlig
2812.
Foto: 154316 Kontorlandskap
KRYSSORD
L | y s i n g 4 . j u l i
L
L
F
U
L
D
M
I
L
D
T
I
S
O
T
O
P
R
E
D
E
R
I
B
U
E
I
K
A
R
O
S
N
\
D
F
H
E
T
T
E
\
K
E
V
E
L
T
E
E
T
T
R
E
T
T
L
E
S
E
A
S
J
O
I
E
N
E
B
O
N
I
T
T
A
S
E
N
V
A
S
E
S
N
I
T
T
T
E
V
L
I
N
G
N
E
D
T
V
L
A
G
R
E
T
I
A
R
A
S
P
E
S
I
E
L
L
K
R
I
D
U
L
P
S
T
O
R
K
V
E
S
S
E
V
A
R
T
E
K
R
A
S
S
]
R
L
I
G
A
E
P
L
E
R
M
T
E
N
E
V
E
N
A
G
]
K
R
Y
S
A
R
I
S
S
A
F
I
N
S
T
\
D
A
G
P
]
F
U
G
L
\
Y
E
U
V
A
N
L
I
G
T
R
O
L
L
T
Y
E
S
E
S
T
R
I
E
R
I
K
T
I
G
N
O
K
B
O
I
K
O
T
T
S
N
]
L
T
D
A
P
N
\
R
A
N
E
S
A
T
U
R
N
R
]
]
P
E
N
E
V
E
T
E
D
D
Y
B
J
\
R
N
R
E
O
R
K
E
S
T
E
R
L
D
U
E
B
E
R
E
R
A
K
T
H
A
O
M
A
T
E
N
A
N
S
T
A
N
D
L
U
E
V
A
K
K
E
R
S
O
M
M
E
R
F
U
G
L
S
O
F
I
S
T
I
K
E
R
T
E
K
T
E
A
E
N
G
E
L
L
E
N
I
N
S
K
O
Y
E
N
F
E
T
S
E
T
A
V
E
R
N
A
I
B
O
G
T
R
A
L
L
E
O
M
E
G
A
F
E
L
E
E
N
A
T
U
R
L
I
G
E
K
R
U
L
L
I
R
O
N
I
A
L
T
A
D
E
A
G
N
E
S
O
D
E
L
A
R
A
A
G
E
R
E
U
L
E
T
T
E
R
S
O
M
G
K
A
V
E
I
M
U
N
T
E
R
D
R
I
L
L
E
T
U
R
K
R
O
T
E
K
A
K
E
F
A
S
E
T
N
I
N
G
E
R
L
A
N
G
E
N
D
E
M
R
E
U
S
E
R
I
\
S
Gratis rubrikk
rist torsdag kl 24.00
\vrige annonser fredag kl 14.00