Page 46 - Regionavisa

46
Onsdag 11. juli 2012
Regionavisa
Sir David Attenborough
har reist jorden rundt i
50
}r og dokumentert
levende liv i alle dets
former, og I dag ser
han n{rmere p} fjell-
kjeden Rocky Moun-
tains. For 542 millio-
ner }r siden |kte
antall arter og artenes
variasjoner merkbart.
Helt nye funn kaster
lys over v}r innsikt i
artenes opprinnelse.
Noen av skapningene
som levde her ser ikke
ut som de artene vi
har i dag. Norsk kom-
mentar: Frode Stang.
NRK1 s|ndag kl 19.45
Attenborough utforsker Rocky Mountains
Trude Teige inviterer
seerene til m|ter med
mennesker med ster-
ke historier som gj|r
inntrykk p} oss. I
kveld m|ter Trude for-
fatter Ingvar Ambj|rn-
sen, som for f|rste
gang forteller om sin
store, mystiske barn-
domsopplevelse. Han
forteller ogs} om
hasjen, angsten og at
KOLS holder p} } ta
livet av ham. Vi f}r
ogs} h|re at hans fas-
cinasjonen for sykling
og Tour de France bare
blir st|rre med }rene.
TV 2 l|rdag kl 21.40
Tett p} Ingvar Ambj|rnsen
Jubileumskonsert
Jan Eggum fylte i fjor
60
}r, noe som ble fei-
ret med en konsert i
Grieghallen. Sammen
med gode venner tar
han oss med p} en
musikalsk reise, med
gjenh|r med gamle
viseslagere fra en mer
enn 40 }r lang musi-
kalsk karriere, helt
fram til fjor}rets
lighet & [rlighet>.
NRK1 fredag kl 22.00
ONSDAG 11.7
TORSDAG 12.7
FREDAG 13.7
tv
ukens
07.25
Morgensending
13.30
Ut i naturen (r)
14.00
De utvalgte (r)
15.00
NRK nyheter
15.05
Sjukehuset i Aidensfi-
eld (r)
16.00
NRK nyheter
16.05
Matador (r)
17.00
NRK nyheter
17.10
Sommer}pent (r)
18.00
Oddasat - nyheter p}
samisk
18.05
Tegnspr}knytt
18.10
Norsk attraksjon (r)
18.40
Distriktsnyheter
19.00
Dagsrevyen
19.30
Solskinnsolympiaden
1912.
Sv. dokumentar.
20.30
Svalbard - polar
eufori (r)
20.55
Distriktsnyheter
21.00
Dagsrevyen 21
21.30
Sommer}pent (15)
22.15
I d|dens fotspor (2)
23.00
Kveldsnytt
23.15
I d|dens fotspor (2)
24.00
Kalde f|tter (r)
00.45
Nattsending
10.55
OL-kavalkade: Seoul
1988 (
r)
12.35
Gr|nn glede (r)
13.05
Bertelsen p} Camino-
en (17)
13.25
De evige sp|rsm}l (r)
13.55
London 2012 (r)
14.25
Skavlan (r)
15.25
Dallas (8)
16.15
Jessica Fletcher (r)
17.00
Derrick (r)
18.00
Dagsnytt atten
19.00
Dyreklinikken (r)
19.30
Bj|rnson - europee-
ren (r)
20.10
Niklas' gourmetreise
(6)
20.40
Russland - ei kultu-
rell supermakt (r)
21.30
London 2012 (r)
22.00
NRK nyheter
22.15
Ukjend donor (r)
23.30
Filmens historie (r)
00.35
Harold Pinter: Cele-
bration. Br. drama fra 2006.
01.15-02.13
Angrarane (r)
Angrarane.
06.00
Morgensending
13.00
Tour de France: 11.
etappe. Direkte, Albertville -
La Toussuire-Les Sybelles
(148
km.)
17.35
Etter Tour de France.
18.00
Tour de France: I dag.
H|ydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra dagens etap-
pe i Tour de France.
18.30
Nyhetene
18.45
V{ret
18.50
Sportsnyhetene
19.00
Heder og Hammer
(24)
19.30
En bit av Norge (r)
20.00
Allsang p} grensen
(4)
21.00
Nyhetene
21.20
V{ret
21.25
Sportsnyhetene
21.35
Tour de France: I
kveld
21.45
Wallander: Skylden
(
r)
22.45
Wallander: Skylden
(
r)
23.45
Suits (11)
00.35
Nattsending
09.15
Morgensending
13.00
M*A*S*H (r)
13.30
Alarm 112 - P} liv og
d|d (21)
14.30
Gene Simmons (6)
15.00
MacGyver (r)
16.00
Scrubs (r)
16.30
Scrubs (r)
17.00
Whacked Out Sports
(1)
17.30
Nitro Circus (r)
18.00
That '70s Show (r)
18.30
That '70s Show (r)
19.00
South Park (r)
19.30
South Park (r)
20.00
Fifth Gear (r)
20.30
Fifth Gear (r)
21.00
Baller av st}l (r)
21.45
AftenTour. Sport.
22.05
Aftentour - TdF-stu-
dio. Sport.
22.30
Klovn (r)
23.00
Criminal Minds (r)
23.55
Pacific Blue (r)
00.50
Swingtown (13)
01.45
South Park (r)
02.15
South Park (r)
02.45
Kenny vs. Spenny (r)
03.15
Nattsending
06.00
Morgensending
11.05
Dr. Phil (r)
12.00
Tough Love (9)
13.00
Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00
Hellstr|m rydder opp
(
r)
15.00
Designerspirene USA
(
r)
16.00
NCIS (r)
17.00
Kongen av Queens (r)
17.30
How I met Your Mot-
her (r)
18.00
The Middle (11)
18.30
Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30
Hellstr|m rydder opp
(
r)
20.30
Gordon Ramsay ryd-
der opp (12)
21.30
Bones (r)
22.30
The Finder (3)
23.25
Kongen av Queens (r)
23.55
How I met Your Mot-
her (r)
00.25
NCIS (r)
01.25
Necessary Rough-
ness (r)
02.20
Nattsending
06.00
Morgensending
09.45
Den syvende himmel
(22)
10.35
Hundehviskeren (r)
11.25
Byggebransjens cow-
boyer (r)
12.15
Ekstrem rengj|ring (r)
12.45
4-
stjerners reise (r)
13.35
Slankekrigen (r)
15.20
One Tree Hill (r)
16.15
The War at Home (r)
16.45
Happy Endings (r)
17.10
Cougar Town (r)
17.40
Christine (r)
18.05
The Big Bang Theory
(
r)
18.30
The Big Bang Theory
(
r)
19.00
Hvem kan sl}
Aamodt og Kjus? (r)
20.30
Undercover Boss
(12)
21.30
Special Victims Unit
(14)
22.30
Castle (r)
23.25
CSI: Miami (r)
00.20
Special Victims Unit
(
r)
01.10
Nattsending
06.25
Morgensending
11.30
Simpsons (r)
12.00
Seinfeld (r)
12.30
Kongen av Queens (r)
13.00
Drew Carey Show (r)
13.30
Two and a Half Men
(
r)
14.00
Family Guy (r)
14.30
Simpsons (2)
15.00
Simpsons (3)
15.30
The Fresh Prince of
Bel Air (r)
16.00
Kongen av Queens (r)
16.30
The A-Team (2)
17.30
Fear Factor USA (3)
18.30
Family Guy (r)
19.00
Simpsons (r)
19.30
Simpsons (r)
20.00
Two and a Half Men
(
r)
20.30
Politistasjonen Dan-
mark (r)
21.30
The Express. Am.
drama fra 2008.
00.05
Cops (1)
00.35
Caught on Camera (r)
01.35
Verdens villeste poli-
tivideoer (r)
02.35
Nattsending
07.25
Morgensending
13.25
Ut i naturen (r)
13.50
Billedbrev fra Europa
(
r)
14.00
Danske slottsfruer (r)
15.00
NRK nyheter
15.05
Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00
NRK nyheter
16.05
Matador (r)
17.00
NRK nyheter
17.10
Sommer}pent (r)
18.00
Oddasat - nyheter p}
samisk
18.05
Tegnspr}knytt
18.10
Norsk attraksjon (r)
18.40
Distriktsnyheter
19.00
Dagsrevyen
19.30
Friidrett. Diamond
League fra London.
21.30
20
sp|rsm}l (8)
22.00
Kj{rlighet & {rlighet
-
Eggum fyller 60 }r (r)
23.00
Kveldsnytt
23.15
Tudors (5)
00.10
Pop-perler fra 60-
tallet (r)
01.05
Nattsending
11.45
Viten om (r)
12.15
Russland - ei
kulturell supermakt (r)
13.05
Bertelsen p}
Caminoen (17)
13.25
De evige sp|rsm}l (r)
13.55
London 2012 (r)
14.25
Skavlan (r)
15.25
Dallas (9)
16.15
Jessica Fletcher (r)
17.00
Derrick (r)
18.00
Dagsnytt atten
19.00
Arkitektens hjem (8)
19.30
Niklas' gourmetreise
(
r)
20.00
Sinatra synger (r)
21.00
Nyheter
21.10
The Fog of War.
Am. dokumentarfilm fra
2003.
22.50
Kontorkonserten
23.20
Det sorte lynet. Rus-
sisk thriller fra 2009.
01.00-02.42
The Fog of War
The Fog of War: Eleven Les-
sons from the Life of Robert
S. McNamara. Am. doku-
mentarfilm fra 2003. Regi:
Errol Morris.
06.00
Morgensending
17.35
Etter Tour de France.
Oppsummering av dagens
etappe i Tour de France.
18.00
Tour de France: I dag.
H|ydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra dagens etap-
pe i Tour de France.
18.30
Nyhetene
18.45
V{ret
18.50
Sportsnyhetene
19.00
Allsang p} grensen
(
r)
20.00
Sommertid med
Katarina og \yvind (15)
21.00
Nyhetene
21.20
V{ret
21.25
Sportsnyhetene
21.35
Tour de France: I
kveld
21.45
Mord og mysterier (r)
22.45
Mord og mysterier (r)
23.45
Dallas (r)
00.40
Nattsending
09.15
Morgensending
14.30
Gene Simmons (7)
15.00
MacGyver (r)
16.00
Scrubs (r)
16.30
Scrubs (r)
17.00
Whacked Out Sports
(2)
17.30
Nitro Circus (r)
18.00
That '70s Show (r)
18.30
That '70s Show (r)
19.00
South Park (r)
19.30
South Park (r)
20.00
H}ndball: Scandina-
vian Open. Norge - Dan-
mark, kvinner, 1. omgang.
20.45
H}ndball: I pausen.
H|ydepunkter fra f|rste
omgang, kommentarer og
analyser.
20.55
H}ndball: Scandina-
vian Open. Norge - Dan-
mark, kvinner, 2. omgang.
21.45
AftenTour. Sport.
22.05
Aftentour - TdF-stu-
dio. Sport.
22.30
Klovn (r)
23.00
Criminal Minds (r)
23.55
The Shield (4)
00.55
Nattsending
06.00
Morgensending
11.05
Dr. Phil (r)
12.00
Tough love (1)
13.00
Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00
Hellstr|m rydder opp
(
r)
15.00
Designerspirene USA
(
r)
16.00
NCIS (r)
17.00
Kongen av Queens (r)
17.30
How I met Your Mot-
her (r)
18.00
The Middle (r)
18.30
Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30
Hellstr|m rydder opp
(
r)
20.30
Hjelp, han pusser
opp! (r)
21.30
Bad Boys. Am. acti-
onkomedie fra 1995.
23.55
Freedomland. Am.
krimdrama fra 2006.
02.15
Walk Hard: The
Dewey Cox Story. Am. musi-
kalkomedie fra 2007.
04.05
My Name is Earl (r)
04.30
Nattsending
06.00
Morgensending
09.45
Den syvende himmel
(1)
10.35
Hundehviskeren (r)
11.25
Byggebransjens cow-
boyer (r)
12.15
Ekstrem rengj|ring (r)
12.40
Til skrekk og advar-
sel (r)
13.35
Slankekrigen (r)
15.20
One Tree Hill (r)
16.15
The War at Home (r)
16.45
Happy Endings (r)
17.10
Cougar Town (r)
17.40
Christine (r)
18.05
The Big Bang Theory
(
r)
18.30
The Big Bang Theory
(
r)
19.00
America's Funniest
Home Videos (r)
19.30
Wipeout (3)
20.30
So You Think You
Can Dance (3)
22.30
The Graham Norton
Show (12)
23.30
Orphan. Am. thriller
fra 2009.
01.30
Nattsending
06.25
Morgensending
11.30
Simpsons (r)
12.00
Seinfeld (r)
12.30
Kongen av Queens (r)
13.00
Drew Carey Show (r)
13.30
Two and a Half Men
(
r)
14.00
Family Guy (r)
14.30
Simpsons (r)
15.00
Simpsons (r)
15.30
The Fresh Prince of
Bel Air (r)
16.00
Kongen av Queens (r)
16.30
The A-Team (r)
17.30
Fear Factor USA (r)
18.30
Family Guy (r)
19.00
Simpsons (r)
19.30
Simpsons (r)
20.00
Two and a Half Men
(
r)
20.30
Verdens villeste poli-
tivideoer (r)
21.30
P} stram line. Am.
actiondrama fra 1984.
23.55
European Poker Tour
(9)
01.00
Motives 2. Am. thril-
ler fra 2007.
02.55
Nattsending
07.25
Morgensending
13.50
Billedbrev fra Europa
(
r)
14.00
De utvalgte (r)
15.00
NRK nyheter
15.05
Sjukehuset i
Aidensfield (r)
16.00
NRK nyheter
16.05
Matador (r)
17.00
NRK nyheter
17.10
Sommer}pent (r)
18.00
Oddasat
18.05
Tegnspr}knytt
18.10
Norsk attraksjon (r)
18.40
Distriktsnyheter
19.00
Dagsrevyen
19.30
Tinas sommer-
kj|kken (2)
20.15
P} vei til Sel (4)
20.45
Vikinglotto
20.55
Distriktsnyheter
21.00
Dagsrevyen 21
21.30
Sommer}pent (14)
22.15
Lov og orden: London
(1)
23.00
Kveldsnytt
23.15
Kalde f|tter (r)
00.05
Boardwalk Empire (r)
01.00
Nattsending
12.35
Viten om (r)
13.05
Bertelsen p}
Caminoen (16)
13.25
De evige sp|rsm}l (r)
13.55
London 2012 (r)
14.25
Skavlan (r)
15.25
Dallas (7)
16.15
Jessica Fletcher (r)
17.00
Derrick (r)
18.00
Dagsnytt atten
19.00
Dyreklinikken (r)
19.30
OL-kavalkade: Seoul
1988
21.10
Firkant
21.30
London 2012 (r)
22.00
NRK nyheter
22.15
Angrarane (r) Sv.
dokumentar.
23.15
Harold Pinter: Cele-
bration. Celebration. Br.
drama fra 2006. I rollene:
James Bolam, Janie Dee,
Colin Firth. Regi: John
Crowley. (7 }r)
23.55
M|te med Harold
Pinter (r)
00.50-02.19
USA under
angrep (r)
06.00
Morgensending
13.25
Kontoret (24)
13.50
F|r Tour de France
14.10
Tour de France: 10.
etappe. Direkte fra 10.
etappe av Tour de France,
Macon - Bellegarde-sur-Val-
serine (194,5 km.)
17.35
Etter Tour de France.
Oppsummering av dagens
etappe i Tour de France.
18.00
Tour de France: I dag
18.30
Nyhetene
18.45
V{ret
18.50
Sportsnyhetene
19.00
Heder og Hammer
(23)
19.30
En bit av Norge (r)
20.00
Sommertid med
Katarina og \yvind (14)
21.00
Nyhetene
21.20
V{ret
21.25
Sportsnyhetene
21.35
Tour de France: I
kveld
21.45
Criminal Minds (r)
22.45
Blue Bloods (2)
23.40
60
Minutes (18)
00.30
Nattsending
09.15
Morgensending
13.00
M*A*S*H (r)
13.30
Alarm 112 - P} liv og
d|d (20)
14.30
Gene Simmons (5)
15.00
MacGyver (r)
16.00
Scrubs (r)
16.30
Scrubs (r)
17.00
Whacked Out Sports
(52)
17.30
Nitro Circus Launch
Special (r)
18.00
That '70s Show (r)
18.30
That '70s Show (r)
19.00
South Park (r)
19.30
South Park (r)
20.00
Vettskremte p|bel-
unger (14)
21.00
Baller av st}l (r)
21.45
AftenTour. Sport.
22.05
Aftentour - TdF-stu-
dio
22.30
Klovn (r)
23.00
Criminal Minds (r)
23.55
Pacific Blue (r)
00.50
Brennhett (r)
01.30
Brennhett (r)
02.10
The Cleaner (13)
03.05
Nattsending
06.00
Morgensending
11.05
Dr. Phil (r)
12.00
Tough Love (8)
13.00
Ekstrem oppussing
USA (r)
14.00
Hellstr|m rydder opp
(
r)
15.00
Designerspirene USA
(
r)
16.00
NCIS (r)
17.00
Kongen av Queens (r)
17.30
How I met Your Mot-
her (r)
18.00
The Middle (10)
19.00
Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30
Hellstr|m rydder opp
(
r)
20.30
Ekstreme samlere (6)
21.30
The Mentalist (18)
22.30
The Firm (22)
23.25
Kongen av Queens (r)
23.55
How I met Your
Mother (r)
00.25
NCIS (r)
01.25
The Mentalist (r)
02.25
Love Lies Bleeding.
Am. actionthriller fra 2008.
04.10
Nattsending
06.00
Morgensending
09.20
Christine (r)
09.45
Den syvende himmel
(21)
10.35
Hundehviskeren (r)
11.25
Byggebransjens
cowboyer (r)
12.15
Ekstrem rengj|ring (r)
12.45
4-
stjerners reise (r)
13.35
Slankekrigen (r)
15.20
One Tree Hill (r)
16.15
The War at Home (r)
16.45
Happy Endings (r)
17.10
Cougar Town (r)
17.40
Christine (r)
18.05
The Big Bang Theory
(
r)
18.30
The Big Bang Theory
(
r)
19.00
Hvem kan sl}
Aamodt og Kjus? (r)
20.30
Bingobanden USA (2)
21.00
Valens frokost-TV (r)
21.30
Missing (3)
22.30
Castle (r)
23.25
CSI: Miami (r)
00.20
Special Victims Unit
(
r)
01.10
Nattsending
06.25
Morgensending
13.00
Drew Carey Show (r)
13.30
Two and a Half Men
(
r)
14.00
Family Guy (r)
14.30
Simpsons (r)
15.00
Simpsons (r)
15.30
The Fresh Prince of
Bel Air (r)
16.00
Kongen av Queens (r)
16.30
The A-Team (r)
17.30
Fear Factor USA (r)
18.30
Family Guy (r)
19.00
Simpsons (r)
19.30
Simpsons (r)
20.00
Two and a Half Men
(90)
20.30
Two and a Half Men
(91)
21.00
Two and a Half Men
(92)
21.30
American Pie Pre-
sents: The Book of Love.
Am. komedie fra 2009.
23.20
Cops (r)
23.50
Most Shocking (r)
00.50
Verdens villeste poli-
tivideoer (r)
01.50
Nattsending