Page 5 - Rydd Reolsystem

R Y D D
®
R e O L s Y s T e M | P A L L e R e O L e R |
| s i d e
5
|
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og frakt. Vi tar forbehold om skrivefeil. For mer tilbehør se våre nettsider
.
uTTreKSvogner
STigebenbeSKyTTer
70%
uttrekk–600 kg. for europall størrelse
ved bruk av stigebensbeskytter på den
nederste og mest utsatte delen på stigen
vil du ved påkjørsel få beskyttelse slik at du
slipper å demontere hele pallereolen for å
bytte stigeben.
inklusiv 4 stk, ekspansjonsbolter.
faTholDer
SiKringSinnlegg
neTTing hylle
baKSToPPer
På laGEr | varENr: 10022
nok
280,-
På laGEr | varENr: 10021-1050
nok
90,-
På laGEr | varENr: 10028-1
nok
390,-
Bærejernlengde 2700 mm
På laGEr | varENr: 10025-2700
nok
190,-
Bærejernlengde 1850 mm
På laGEr | varENr: 10025-1850
nok
150,-
Gulvmontering
På laGEr | varENr: 12001
nok
2.890,-
Montering på bærejern
På laGEr | varENr: 12000
nok
2.290,-
dybde 1050 mm
Holder for fat med diameter mellom
500
mm og 1000 mm.
sikringsinnlegget blir benyttet for monte-
ring av plater på bærejern eller som sikring
for halvpaller eller dårlige europaller.
dybde 1050 mm, Bredde 890 mm
Nettinghylle med kapasitet på 1000 kg/m
2
Brukes til bærejern med lengde 950, 1850,
2700
og 3600 mm.
Har også B 1066 mm for lengde 1150,
2250
og 3300 mm.
Gjennomføringsbeskyttelse for våre palle-
reoler. stopper pallen slik at den ikke faller
mellom bærejernene eller skader bakvegg.
pallereoler TILBEHØR
På laGEr | varENr: 10023-890
nok
310,-