Page 8 - Rydd Reolsystem

R Y D D
®
R e O L s Y s T e M |
H Y L L e L A G R i N G |
| s i d e
8
|
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og frakt. Vi tar forbehold om skrivefeil. For mer tilbehør se våre nettsider
.
KraFtig MUltisYsteM GALVANISERT
Hver seksjon kan stå separat. Ingen rygg- eller sidestag gir tilgang fra alle sider. Galvaniserte hyller. Dybder på 468 mm
og 621 mm og høyder 1981, 2438 og 3048 mm. Galvaniserte stolper.
Vektbelastning 400 kg pr hylle jevnt fordelt.
Høyde
(
mm)
antall
hyller
dybde 468 mm
dybde 621 mm
lengde
lengde
1230
mm
1541
mm
1841
mm
1230
mm
1541
mm
1841
mm
1981
4
1800,-
2090,-
2380,-
2060,-
2390,-
2720,-
10374-468-20-
G
10375-468-20-
G
10370-468-20-
G
10374-621-20-
G
10375-621-20-
G
10370-621-20-
G
2438 5
2240,-
2610,-
2970,-
2560,-
2980,-
3390,-
10374-468-25-
G
10375-468-25-
G
10370-468-25-
G
10374-621-25-
G
10375-621-25-
G
10370-621-25-
G
3048 6
2700,-
3140,-
3580,-
3080,-
3590,-
4090,-
10374-468-30-
G
10375-468-30-
G
10370-468-30-
G
10374-621-30-
G
10375-621-30-
G
10370-621-30-
G
Ekstra hylle
380,-
450,-
520,-
440,-
530,-
610,-
10374-468-
G
10375-468-
G
10370-468-
G
10374-621-
G
10375-621-
G
10370-621-
G
På laGEr – Pris pr seksjon nok
nYHET!
Bygg enkelt sammen
seksjonene med connector.